วันและเวลาจัดส่งสินค้า
สั่งซื้อก่อน 17.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. หรือ รอบบ่าย 13.00 – 18.00 น.
สั่งซื้อหลัง 17.00 น. จัดส่งสินค้า 2 วันถัดไป รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. หรือ รอบบ่าย 13.00 – 18.00 น.
*ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

พื้นที่ให้บริการ
บริษัทฯ บริการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ (เฉพาะอำเภอเมือง บางพลี และพระประแดง)

ค่าบริการจัดส่ง
จัดส่งฟรี! เมื่อสั่งซื้อสินค้า 700 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ หากสั่งสินค้าไม่เกิน 700 บาท คิดค่าจัดส่ง 70 บาท

การคืนสินค้าและการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ในกรณีที่สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือเกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถปฎิเสธการรับสินค้ากับพนักงานจัดส่งได้ทันที อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดความผิดปกติอื่นๆ หลังจากการรับสินค้าแล้ว เช่น ได้รับสินค้าผิด หรือสินค้าไม่ครบ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร. 062-591-2472 หรือ อีเมล qfreshcallcenter@thaiunion.com ภายในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. (จันทร์-เสาร์) หากเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับสินค้าไม่อยู่ หรือติดต่อไม่ได้ ทางบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดส่ง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ โดยพนักงานจะติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ต่อไป